Learnmera / Suomi

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien. Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Luettelo Learnmeran aiemmista projekteista löytyy täältä.

www.learnmera.com
www.thelanguagemenu.com
Veronica Gelfgren
veronica@learnmera.com
+358 45 169 5454


ITG Conseil

ITG on osakeyhtiö, jonka tavoitteena on edistää paikallista sosiotaloudellista kehitystä toimimalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tutkimuksen ja koulutuksen alalla ja tarjoamalla teknistä apua julkisille instituutioille, yksityisille järjestöille ja yksityiselle sosiaaliselle sektorille.
Tällä hetkellä ITG-ryhmällä on ranskalaisella alueella on yli 3500 konsulttia, ja vuodesta 1996 asti se on toiminut asiantuntijana konsultoinnin, opiskelun ja koulutuksen aloilla, ml. laaja kirjo koulutustoimintaa yrittäjille ja kollegoille, hyvien suhteiden ylläpitämiseksi ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tukemiseksi työpaikalla.
Se on kehittänyt konsulteilleen räätälöityjä palveluja, kuten asiantuntijuutta ja kokemusta koulutuksen ja elinikäisen oppimisen ja johtamisen alalla Ranskassa, Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla. ITG tarjoaa oman koulutuskeskuksensa ansiosta koulutusta ja valmennusta 10 kaupungissa Ranskassa.

www.itg.fr
Ota yhteyttä ITG:hen: contact.itg.europe@gmail.com


Innovation Frontiers IKE

Innovation Frontiers IKE on innovatiivinen koulutusteknologia- ja tutkimusyritys, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten, kuten yliopistojen, koulujen, aikuis- ja ammatillisten keskusten ja koulutukseen suuntautuneiden kansalaisjärjestöjen kanssa, joiden päätavoitteena on kehittää uusia koulutuslähestymistapoja. Yhtiö etsii uusia tapoja käyttää modernia teknologiaa ja nykyaikaisia opetusmenetelmiä elinikäisen oppimisympäristön parantamiseksi ja oppimisen helpottamiseksi ja sen tekemiseksi hauskemmaksi. Lisäksi yritys integroi kasvatuksellisen neurotieteen vaikutukset luokkahuoneessa oppimisen ja opettamisen tehostamiseksi.

www.innovationfrontiers.gr
ota yhteyttä: innovafrontiers@gmail.com


TAVO

“Tavo Europa” on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka pyrkii rakentamaan kansalaisyhteiskuntaa ja luomaan oikeusvaltion periaatteita Liettuassa. Kansalaisjärjestömme on perustettu toimimaan oppimisorganisaationa, joka kokoaa kouluttajia, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöitä, nuorisopolitiikan päättäjiä, asiantuntijoita ja vapaaehtoisia eri pätevyysasteilta osallistumaan aktiivisesti kansalaistoiminnan luomiseen, jolla on eurooppalainen ulottuvuus ja joka hyödyttää paikallisia yhteisöjä. Opetamme nuorille organisaation johtamista, varainhankintaa, projektinhallintaa, koordinoida viestintää nuorten kanssa, osallistamaan heikommassa asemassa olevia nuoria ja suunnitelemaan Erasmus + ja muuta rahoitusta. Pyrimme tarjoamaan työkaluja ja parantamaan osaamista luodaksemme vahvemman yhteyden nuorten liikkuvuuskokemuksen ja muiden ammatillisten näkökulmien välille käyttämällä epämuodollisia menetelmiä, jotka vastaavat nuorten tarpeisiin työmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti.

www.tavoeuropa.eu


Recursos Futuros (eFuturo) | Portugali

Vuodesta 2004 lähtien eFuturo on ollut Portugalin työministeriön sertifioima portugalilainen organisaatio, joka tarjoaa ammatillista koulutusta, jonka erityinen painopiste on nuorissa aikuisissa ja aikuisten taitojen kehityksessä ravintola- ja matkailualalla, risteilyaluksilla, myyntiavustuksen, terveydenhuollon avustuksen, digitaalisen markkinoinnin, kieltenopetuksen, ICT:n ja henkilöstöhallinnon aloilla. Koko kansallisella alueella meillä on 2000 opiskelijaa / ammattilaista työmarkkinoilla, monet heistä Erasmus-projektien ansiosta ulkomailla. eFuturo työskentelee edistääkseen ja tarjotakseen ammatillisia, koulutus- ja henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia aikuisille ja nuorille, etenkin niille, jotka tarvitsevat uuden mahdollisuuden työllisyyteen tai työllistymistasonsa päivittämiseen. Vuodesta 2013 alkaen kansainvälisten projektien osastoa on kehitetty päätavoitteina tiimin ja harjoittelijoiden mobiliteetin ja ammatillisen kokemuksen edistäminen Erasmus+- ja muiden EU-ohjelmien puitteissa, myös opiskelijoiden ja eurooppalaisten partnerien henkilöstön vastaanottamiseksi. eFuturo-tiimi koostuu erikoistuneista kouluttajista ja monitoimisesta tukitiimistä, jonka ansiosta voimme toimittaa palveluja korkean standardin mukaisesti.

www.efuturo.pt