Learnmera / Finland

Η Learnmera Oy είναι ένας ιδιωτικός φορέας παροχής εκπαίδευσης και μετάφρασης στην ευρύτερη περιοχή του Ελσίνκι, η οποία παρέχει μαθήματα επιχειρηματικών γλωσσών, μεταφράσεις και υπηρεσίες διόρθωσης. Μαθήματα προσφέρονται στις κυριότερες σκανδιναβικές και ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και μαθήματα αρχαρίων στα αγγλικά, φινλανδικά, σουηδικά, γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά. Η Learnmera Oy έχει σημαντική εμπειρία στη δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων, στη δημιουργία ιστοσελίδων και στην ανάπτυξη περιεχομένου εφαρμογών καθώς και σε επαγγελματικά μαθήματα στο διαδίκτυο. Η δωρεάν εκμάθηση γλωσσών και το πολιτιστικό υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο έχουν εκατοντάδες χιλιάδες λήψεις μέχρι σήμερα. Η Learnmera Oy δραστηριοποιείται στο πλαίσιο διαφορετικών ευρωπαϊκών έργων από το 2008. Εκτός από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, η Learnmera παρέχει επίσης υπηρεσίες πληροφορικής ειδικά απευθυνόμενες σε εταιρικούς πελάτες και ιδρύματα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διεπαφές των πελατών τους και την παρουσία των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Ένας κατάλογος των έργων που έχει εργαστεί στο παρελθόν στο Learnmera μπορεί να βρεθεί εδώ

www.learnmera.com
www.thelanguagemenu.com
Veronica Gelfgren
veronica@learnmera.com
+358 45 169 5454


ITG Conseil

Η ITG είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει να συμβάλει στην τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης και στην παροχή τεχνικής βοήθειας σε δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό κοινωνικό τομέα .
Διαθέτοντας σήμερα πάνω από 3500 συμβούλους στην Γαλλική επικράτεια, η ITG από το 1996 απέκτησε τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς της παροχής συμβουλών, σπουδών και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε επιχειρηματίες και συνεργάτες για τη δημιουργία καλών σχέσεων και διατήρησης ατόμων με ψυχική αναπηρία στο χώρο εργασίας.
Έχει αναπτύξει, για τους συμβούλους της, προσαρμοσμένες υπηρεσίες όπως εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και της διαχείρισης στη Γαλλία, την Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Η ITG, χάρη στο δικό της εκπαιδευτικό κέντρο, παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση σε 10 πόλεις της Γαλλίας.

www.itg.fr
Contact ITG: contact.itg.europe@gmail.com


Innovation Frontiers IKE

H Innovation Frontiers IKE είναι μια εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας & έρευνας που συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως πανεπιστήμια, σχολεία, κέντρα ενηλίκων, επαγγελματίες και ΜΚΟ με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, με κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Η εταιρεία διερευνά νέους τρόπους χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας κάθε περιβάλλοντος δια βίου μάθησης με σκοπό η μάθηση να γίνει πιο προσβάσιμη και διασκεδαστική. Επιπλέον, η εταιρεία ενσωματώνει τα αποτελέσματα των πιο σύγχρονων ερευνητικών μελετών στην εκπαιδευτική νευροεπιστήμη στην τάξη, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας.

www.innovationfrontiers.gr
Επικοινωνία: innovafrontiers@gmail.com


TAVO

Διαθέτοντας σήμερα πάνω από 3500 συμβούλους στην Γαλλική επικράτεια, η ITG από το 1996 απέκτησε τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς της παροχής συμβουλών, σπουδών και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε επιχειρηματίες και συνεργάτες για τη δημιουργία καλών σχέσεων και διατήρησης ατόμων με ψυχική αναπηρία στο χώρο εργασίας.

www.tavoeuropa.eu


Recursos Futuros (eFuturo) | Πορτογαλία

Από το 2004, το eFuturo είναι ένας Πορτογαλικός Πιστοποιημένος Οργανισμός από το Υπουργείο Εργασίας της Πορτογαλίας που παρέχει Επαγγελματική Κατάρτιση με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Νέων σε Θέματα Φιλοξενίας και Τουρισμού, Πωλήσεων, Υγείας, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Διδασκαλία, ΤΠΕ και Ανθρώπινους Πόρους. Έχει στο σύνολο της εθνικής επικράτειας 2000 σπουδαστές / επαγγελματίες που τοποθετούνται στην αγορά εργασίας, αρκετοί από αυτούς στο εξωτερικό με προγράμματα Erasmus. Το eFuturo εργάζεται για την προώθηση και την παροχή επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και προσωπικών ευκαιριών ανάπτυξης για τους ενήλικες και τους νέους, ειδικά εκείνους που χρειάζονται μια νέα αλλαγή για να αναβαθμίσουν το επίπεδο απασχολησιμότητάς τους. Από το 2013, το Τμήμα Διεθνών Έργων έχει αναπτυχθεί με κύριο στόχο την προώθηση της κινητικότητας και της επαγγελματικής εμπειρίας της ομάδας και των εκπαιδευομένων με το πρόγραμμα Erasmus + και άλλα προγράμματα της ΕΕ, καθώς και για τη υποδοχή και φιλοξενία σπουδαστών και προσωπικού ευρωπαϊκών εταίρων. Η ομάδα eFuturo αποτελείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και πολυλειτουργική ομάδα υποστήριξης που μας επιτρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες σύμφωνα με υψηλού επιπέδου προδιαγραφές.

www.efuturo.pt