Ελσίνκι City Quiz & Walk

Η εφαρμογή για τα κινητά σχετικά με το Ελσίνκι χωρίζεται σε δύο μέρη, σε λειτουργία σε σύνδεση (online) και σε λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line). Η λειτουργία σε σύνδεση (online) περιέχει πολλές ερωτήσεις σχετικά με το Ελσίνκι και τη Φινλανδία γενικά, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line) περιέχει έναν χάρτη της πόλης που έχει χωριστεί σε τμήματα, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τρία τμήματα της πόλης ταυτόχρονα. Αφού έχετε κάνει όλες τις αναζητήσεις στην ενότητα, θα έχετε πρόσβαση σε μια νέα ενότητα της επιλογής σας. Θα χρειαστεί να είστε παρόντες στην πραγματική τοποθεσία για να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις.


Λισαβόνα City Quiz & Walk

Η εφαρμογή για τα κινητά σχετικά με τη Λισαβόνα χωρίζεται σε δύο μέρη, σε λειτουργία σε σύνδεση (online) και σε λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line). Η λειτουργία σε σύνδεση (online) περιέχει πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη Λισαβόνα και την Πορτογαλία γενικά, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line) περιέχει έναν χάρτη της πόλης που έχει χωριστεί σε τμήματα, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τρία τμήματα της πόλης ταυτόχρονα. Αφού έχετε κάνει όλες τις αναζητήσεις στην ενότητα, θα έχετε πρόσβαση σε μια νέα ενότητα της επιλογής σας. Θα χρειαστεί να είστε παρόντες στην πραγματική τοποθεσία για να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις.


Παρίσι City Quiz & Walk

Η εφαρμογή για τα κινητά σχετικά με το Παρίσι χωρίζεται σε δύο μέρη, σε λειτουργία σε σύνδεση (online) και σε λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line). Η λειτουργία σε σύνδεση (online) περιέχει πολλές ερωτήσεις σχετικά με το Παρίσι και τη Γαλλία γενικά, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line) περιέχει έναν χάρτη της πόλης που έχει χωριστεί σε τμήματα, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τρία τμήματα της πόλης ταυτόχρονα. Αφού έχετε κάνει όλες τις αναζητήσεις στην ενότητα, θα έχετε πρόσβαση σε μια νέα ενότητα της επιλογής σας. Θα χρειαστεί να είστε παρόντες στην πραγματική τοποθεσία για να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις.


Αθήνα City Quiz & Walk

Η εφαρμογή για τα κινητά σχετικά με την Αθήνα χωρίζεται σε δύο μέρη, σε λειτουργία σε σύνδεση (online) και σε λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line). Η λειτουργία σε σύνδεση (online) περιέχει πολλές ερωτήσεις σχετικά με την Αθήνα και την Ελλάδα γενικά, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line) περιέχει έναν χάρτη της πόλης που έχει χωριστεί σε τμήματα, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τρία τμήματα της πόλης ταυτόχρονα. Αφού έχετε κάνει όλες τις αναζητήσεις στην ενότητα, θα έχετε πρόσβαση σε μια νέα ενότητα της επιλογής σας. Θα χρειαστεί να είστε παρόντες στην πραγματική τοποθεσία για να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις.


Βίλνιους City Quiz & Walk

Η εφαρμογή για τα κινητά σχετικά με το Βίλνιους χωρίζεται σε δύο μέρη, σε λειτουργία σε σύνδεση (online) και σε λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line). Η λειτουργία σε σύνδεση (online) περιέχει πολλές ερωτήσεις σχετικά με το Βίλνιους και τη Λιθουανία γενικά, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η λειτουργία εκτός σύνδεσης (off-line) περιέχει έναν χάρτη της πόλης που έχει χωριστεί σε τμήματα, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τρία τμήματα της πόλης ταυτόχρονα. Αφού έχετε κάνει όλες τις αναζητήσεις στην ενότητα, θα έχετε πρόσβαση σε μια νέα ενότητα της επιλογής σας. Θα χρειαστεί να είστε παρόντες στην πραγματική τοποθεσία για να μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις.