Η τελευταία διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα του έργου, στις 31.8.2021. Όλοι οι εταίροι παρευρέθηκαν στη συνάντηση και συζήτησαν τα τελευταία ζητήματα. Οι εταίροι παρουσίασαν την πιλοτική εφαρμογή στις χώρες τους και έδειξαν εικόνες από τις ενημερωτικές εκδηλώσεις τους. Διεξήχθησαν συζητήσεις γύρω από την τελική εργασία σε σχέση με τα έγγραφα και την υποβολή εκθέσεων για το έργο. Όλοι οι εταίροι είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων του έργου και κάθε συνεργάτης έχει τώρα ένα νέο προϊόν που θα διαδώσει στο μέλλον και συνδέεται με το έργο City Quiz & Walk, καθώς και με την πόλη καταγωγής του, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψυχαγωγική δραστηριότητα κατάρτισης και ως πολιτιστική προσθήκη σε άλλες διακρατικές συναντήσεις για νέα έργα. Είναι γλυκόπικρο να αποχαιρετούμε τους συνεργάτες, αλλά προσβλέπουμε σε νέες ευκαιρίες με τους νέους φίλους και συναδέλφους μας στο μέλλον!