Η εναρκτήρια συνάντηση για το City Quiz & Walk πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του e-Futuro στη Λισαβόνα το Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους. Το έργο συζητήθηκε και οι συνεργάτες πραγματοποίησαν μια συνεδρία καταιγισμού ιδεών για τις εφαρμογές κουίζ πόλης που θα δημιουργήσουμε κατά τη διάρκεια αυτού του έργου. Το πρώτο παραδοτέο είναι η έρευνα για άλλα κουίζ πόλης που υπάρχουν διαδικτυακά και μη στις γλώσσες και τις χώρες του κάθε εταίρου, δράση που θα είναι το πρώτο βήμα του έργου και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019. Η εταιρική σχέση αποτελείται από τη Φινλανδία (συντονιστής), την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα.